Coordonatele generale ale afacerii

Joi, 29 Martie 2007

Managementul strategic stabileste directia, obiectivele si strategiile generale ale firmei pe termen mediu (1-3 ani) si lung (peste 3 ani). Managementul operational identifica modalitatile de realizare a acestor obiective pe termen scurt (1 an).

Indiferent de perioada la care vrem sa facem referire, pentru dezvoltarea controlabila a afacerii trebuie sa avem in vedere coordonatele comerciale, organizarea si conducerea firmei, alocarea resurselor si asigurarea finantelor.Din punct de vedere al dezvoltarii afacerii pe termen lung, se va pune un accent deosebit pe stabilirea de obiective si strategii care vizeaza:
- diversificarea sau specializarea produselor;
- profilul clientului si adaptarea produselor si serviciilor la nevoile de consum identificate;
- stabilirea strategiei de promovare a firmei si a produselor pe piata tinta;
- consolidarea pozitiei pe piata existenta sau patrunderea pe noi piete;
- extinderea retelei proprii sau inchirierea unor canale de distributie;
- implementarea unui sistem de management performant al firmei;
- stabilirea unui program multi-anual de investitii materiale (terenuri, cladiri, echipamente), de investitii in forta de munca (angajari, pregatire profesionala) si investitii in promovarea imaginii firmei (reclama si publicitate);
- elaborarea unor estimari multi-anuale privind nevoile si sursele de finantare care trebuie sa asigure echilibrul si profitabilitatea afacerii.

Managementul operational identifica modalitatile concrete de realizare a obiectivelor afacerii pe termen scurt (1 an) si urmareste derularea eficienta a activitatilor firmei. Managementul operational trebuie sa asigure toate resursele materiale, umane si financiare necesare realizarii obiectivelor la termenele stabilite.

Din acest punct de vedere, se acorda prioritate urmatoarelor elemente:
- practicarea unor metode moderne de management (prin obiective, prin bugete), dezvoltarea sistemului informational pentru fundamentarea deciziilor curente;
- adaptarea structurii organizatorice si a personalului angajat la dimensiunea si specificul afacerii;
- stabilirea cifrei de afaceri anuale si a structurii vanzarilor pe grupe de produse, piete si categorii de clienti;
- corelarea politicilor comerciale de preturi si discount-uri, de acordare a creditelor – client;
- derularea activitatilor de aprovizionare, stocare si distributie a produselor;
- asigurarea finantarii si realizarea investitiilor la termenele stabilite;
- optimizarea costurilor si maximizarea profitului firmei.

Orice afacere trebuie sa aiba un scop si o directie generala de dezvoltare, iar apoi trebuie sa aloce si sa utilizeze eficient toate resursele necesare realizarii obiectivelor si strategiilor stabilite pe termen lung, mediu si scurt.

Articol realizat de Anda Racsa,
Trainer si Consultant, ABC Training Consulting

Spune-ti parerea

Regenerare cod
Copyright © 2001-2021, iMedia Plus Group. Toate drepturile rezervate. Contact | Termeni si conditii